W jednym z przypadków reklamacyjnych potwierdzony został problem związany z samoczynnym zatrzymywaniem nagrywania przez kamerę bez wyraźnej przyczyny. Objaw: w losowych momentach następuje sygnał dźwiękowy i nagrywanie jest zatrzymywane. Wznowienie nagrywania czasami powoduje zawieszenie się kamery wymuszające skorzystanie z przycisku RESET.


Po bliższej analizie problemu okazało się, że przyczyną tego stanu rzeczy jest nadmierne zapełnienie karty pamięci (do poziomu ok. 25% pojemności) nagraniami zabezpieczonymi przed nadpisaniem, tj. plików z przedrostkiem "LOCK" w nazwie. 


Proponowanym obejściem problemu jest regularne formatowanie karty pamięci (co rozwiązuje problem zatrzymywania zapisu video i ogólnej niestabilności urządzenia) i/lub obniżenie czułości G-Sensora w ustawieniach kamery, co powinno spowodować rzadsze zabezpieczanie nagrań przed nadpisaniem i wypełnienie nimi karty pamięci.