W trybie parkingowym kamera samochodowa pracuje w sposób ciągły i pobiera prąd z akumulatora. Deklarowane przez producenta wartości poboru prądu w trybie parkingowym przez kamery Vico-Marcus 2,4,5:

  • 5V / 500 mA (+/- 20 mA) z włączonym LCD
  • 5V / 470 mA (+/- 20 mA) z wyłączonym LCD ("LCD covert")