Kamera sportowa SJCAM SJ5000x Elite z wczesnych partii produkcyjnych niestety nie grzeszy jakością nagrywanego dźwięku, okazuje się jednak, że firmware w wersji v1.2.5 skutecznie rozwiązuje ten problem


Zobaczcie:
Aktualizację można pobrać ze strony sjcamhd.com:

https://sjcamhd.com/sjcam-sj5000x-elite-v1-2-5-firmware-upgrade/


Procedura aktualizacji jest typowa dla większości kamerek, czyli: plik BIN kopiujemy na kartę pamięci, wkładamy kartę do kamerki i podłączamy zasilanie USB. Kamera rozpocznie automatycznie proces instalacji, przez kilkanaście sekund ekran będzie czarny i diody będą mrugać - to normalne. Po zakończeniu aktualizacji kamera włączy się normalnie, wówczas należy sformatować kartę bądź usunąć plik BIN z karty w komputerze, w przeciwnym razie firmware będzie wgrywał się automatycznie przy każdym uruchomieniu kamery.


Po aktualizacji firmware należy zmienić w ustawieniach parametr Głośność / Volume na poziom 10 dla uzyskania najlepszego efektu.