Kupując dowolny produkt w sklepie internetowym WR24.PL masz prawo go rozpakować, użyć i sprawdzić jego działanie w zakresie obejmującym faktycznie przeznaczenie produktu. Nie pozbawia to klienta do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w terminie do 20 dni od daty dostarczenia przesyłki.


Warto jednak pamiętać, że zwracając towar w ramach prawa do odstąpienia od umowy, jako sprzedawcy mamy prawo zażądać odszkodowania za ewentualną utratę wartości zwróconego towaru. W praktyce oznacza to, że w przypadku gdyby zwrócony produkt nosił znaczące ślady użycia, był uszkodzony bądź niekompletny i nie nadawał się do ponownej sprzedaży bez obniżenia jego pierwotnej ceny, mamy prawo oszacować poniesioną stratę i obciążyć klienta, który taki produkt zwrócił. W takich przypadkach odszkodowanie jest zwykle potrącane z kwoty przelewu zwrotnego dla klienta.


Prawo do odstąpienia od umowy to układ opierający się na zdrowym rozsądku i wzajemnym zaufaniu. Jako sprzedawcy wysyłamy Tobie produkt nowy, sprawny i pozbawiony wad. Masz prawo się rozmyślić i go zwrócić bez podania przyczyny, ale zwróć go w tej samej postaci w jakiej otrzymałeś/-aś.


Art 34 ustawy o prawach konsumenta

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.


Zobacz także:

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/koszty/