Po wgraniu firmware marki StreetStorm do rejestratorów z serii CVR, urządzenie zyskuje znacznie bogatszy zakres funkcjonalności względem fabrycznie instalowanego firmware. W niniejszym artykule przedstawiamy przegląd funkcji dostępnych w menu kamery z oprogramowaniem StreetStorm wraz z opisem najciekawszych z nich.


Opis funkcji dotyczy wersji 6.8 (Winter Edition)


Skróty klawiszowe

Podczas pracy kamery w trybie nagrywania video do dyspozycji użytkownika są następujące skróty klawiszowe:

 • Klawisz "strzałka w dół" - aktywacja mikrofonu.
 • Klawisz "strzałka w dół" (dłuższe naciśnięcie) - aktywacja trybu parkingowego.
 • Klawisz "strzałka w górę" - aktywacja wyświetlacza LCD.
 • Klawisz "Power" (krótkie naciśnięcie) - ustawienie korekcji ekspozycji EV.
 • Klawisz "Power" (dłuższe naciśnięcie) - wyłączenie kamery.
 • Klawisz "M" - zabezpieczenie aktualnego klipu przed nadpisaniem (funkcja SOS).


Zakładka 1) Ustawienia nagrywania

Menu z ustawieniami kamery jest podzielone na trzy sekcje (zakładki). Przełączanie pomiędzy nimi jest realizowane po wejściu do menu za pomocą przycisku POWER.

 • Resolution
  Rozdzielczość zapisu video.
 • Video quality - Normal / Fine / S.Fine
  Bitrate zapisu video, w trybie S.Fine rzeczywisty bitrate wynosi max 28 Mbps.
 • Power on record - on/off
  Czy rozpoczynać zapis video automatycznie po włączeniu kamery.
 • Record overwrite - off/1/2/3/5/10 min
  Cykl nagrywania pojedynczego klipu video w pętli.
 • WDR - on/off
  Aktyacja trybu Wide Dynamic Range.
 • Night time set
  Definiowanie przedziału czasowego, w którym ma aktywować się tryb HDR.
 • Night time mode HDR - on/off
  Aktywacja automatycznego przełączania trybu HDR w wyznaczonych godzinach wieczornych (opcja Night time set).
 • Dewarp - on/off
  Funkcja programowej kompensacji efektu "beczki" wynikającego z zastosowania szerokokątnego obiektywu.
 • Contrast
  Ustawienie poziomu kontrastu obrazu.
 • Sharpness
  Ustawienie poziomu ostrości obrazu.
 • White balance - Auto / Sunny / Cloudy / Fluorescent / Incandescent
  Tryb balansu barw.
 • EV setting
  Poziom kompensacji ekspozycji EV.
 • AE Metering Mode - Center / Spot / Multi-Segment
  Tryb pomiaru światła.
 • BW mode - on/off
  Tryb obrazu czarno-białego.
 • Time lapse - off/1/5/30 sek.
  Tryb nagrywania poklatkowego.
 • Video rotation - on/off
  Opcja obrotu obrazu o 180 stopni.

Zakładka 2) Ustawienia ogólne

 • Language - Rosyjski / Angielski
  Wybór języka interfejsu.
 • Power on delay - off/10/20/30 sek.
  Czas opóźnienia uruchomienia kamery po podłączeniu zasilania.
 • Power off delay - off/10/20/30 sek.
  Czas opóźnienia wyłączenia kamery po odłączeniu zasilania.
 • Auto power off - off/3/5 min.
  Czas opóźnienia automatycznego wyłączenia kamery w czasie spoczynku.
 • Screen saver - Speed / Display Auto Off
  Tryb działania wygaszacza ekranu. W opcji "Speed" wygaszaczem ekranu będzie wskazanie bieżącej prędkości pojazdu, w opcji "Display Auto Off" wyświetlacz po prostu wyłączy się.
 • Screen saver time - off / 30 sek. / 60 sek. / 3 min.
  Opóźnienie włączenia wygaszacza ekranu.
 • LCD contrast
  Ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD.
 • Stamp - Date/Time / Speed / GPS / Number
  Wybór rodzaju znacznika widocznego na nagraniu video.
 • Stamp color - yellow / white
  Kolor znacznika widocznego na nagraniu.
 • Car number set
  Wprowadzanie własnego znacznika nagrania, np. numeru rejestracyjnego.
 • GPS setup - on/off
  Aktywacja odbiornika GPS.
 • GPS auto update time - on/off
  Automatyczna aktualizacja daty/godziny z GPS.
 • GMT setup
  Ustawienie strefy czasowej.
 • Time setup
  Ustawienie daty i godziny.
 • Speed on display - on/off
  Czy ma być wyświetlana prędkość na nagraniu video.
 • Speed color
  Kolor czcionki wyświetlającej bieżącą prędkość na nagraniu.
 • Speed value - km/h / m/h
  Wybór jednostki prędkości.
 • Speed limit - off/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130 km/h
  Ograniczenie prędkości - powyżej zadanej wartości bieżąca prędkość na nagraniu nie będzie widoczna.
 • G-Sensor set - off/low/medium/high
  Ustawienie czułości detektora przeciążeń (G-Sensora). Low (niska) / medium (średnia) / high (wysoka) / off (wyłączenie detekcji).
  (w poprzednich wersjach firmware była to wartość liczbowa: 1 - najwyższa czułość, 7 - najniższa czułość, off - deaktywacja G-Sensora)
 • Locked files space (max) - 25/50%
  Procent pojemności karty pamięci, którą kamera może wykorzystać na zabezpieczone nagrania video.
 • TV type - NTSC/PAL
  System telewizyjny na wyjściu video.
 • Beep sound - off/20/40/60/80/100%
  Poziom głośności brzęczyka.
 • Active slot setup - Card / NAND Flash
  Wybór aktywnej pamięci - wewnętrzna lub karta pamięci.
 • Charge lost sound - on/off
  Aktywacja sygnału ostrzegawczego po utracie zasilania z ładowarki USB.
 • Mic - on/off
  Aktywacja mikrofonu.
 • Record LED - on/off
  Aktywacja diody sygnalizującej nagrywanie.
 • Lights up - on/off
  Po włączeniu tej opcji, w trakcie nagrywania klawisz "strzałka w górę" aktywuje diody podczerwieni.
 • Format
  Formatowanie karty pamięci.
 • Default setting
  Przywracanie ustawień fabrycznych.
 • Power on sound - Beep / Voice
  Wybór rodzaju powitania po włączeniu kamery (Voice - rosyjskie powitanie).
 • Recording delay - on/off
  Opóźnienie rozpoczęcia nagrywania po uruchomieniu kamery (ok. 6-7 sekund).
 • Firmware version
  Wersja firmware zainstalowanego w kamerze.


Zakładka 3) Funkcje dodatkowe

 • Speedcam - Off / Voice / Beep
  Aktywacja funkcji ostrzegania przed fotoradarami oraz wybór rodzaju ostrzeżenia (głosowy lub brzęczykiem)
 • Overspeeding signal - off/0/10/20/30/40/50/60 km/h
  Powyżej jakiej prędkości ma ostrzegać.
 • Warning distance - 500/800/1000 metrów
  W jakiej odległości od fotoradaru ma nastąpić ostrzeżenie.
 • Overspeeding signal type - Voice / Beep
  Sposób ostrzegania o przekroczeniu prędkości ustawionej w opcji "Overspeeding signal".
 • Speedcam finish signal - on/off
  Sygnał powiadamiający o minięciu fotoradaru.
 • Speed camera / Tripod radar / Fake radar / Videocontrol / Mobile ambush / Traffic lights / Pedestrian / Danger / Speed Bumps / Locality - on/off
  Kategorie fotoradarów i innych obiektów, o których kamera ma ostrzegać. Np. ustawienie opcji "Fake radar=off" spowoduje wyłączenie ostrzeżeń o obiektach z tej kategorii. Baza fotoradarów wgrywana do urządzenia powinna zawierać informacje o kategoriach.
 • Parking mode - Off / Time lapse / Motion detection / Lowe bitrate
  Aktywacja i wybór rodzaju trybu parkingowego:
  Time lapse - nagrywanie parkingowe w trybie poklatkowym.
  Motion detection - nagrywanie parkingowe w trybie detekcji ruchu.
  Low bitrate - nagrywanie ciągłe, ale z obniżonym bitrate (ok. 8 Mbps) dzięki czemu zapis video zajmuje mniej pamięci.
 • Auto parking mode - off/1/3/5/10 min
  Ustawienie odstępu czasu od momentu zatrzymania pojazdu po jakim tryb parkingowy automatycznie się uaktywni.
 • LDWS detect - on/off
  Aktywacja funkcji Lane Departure Warning System - ostrzegania przed opuszczeniem bieżącego pasa ruchu.
 • LDWS calibration
  Kalibracja funkcji LDWS.
 • FCWS detect - on/off
  Aktywacja funkcji Front Collision Warning System - ostrzegania przed kolizją z pojazdem jadącym przed nami.