UWAGA! Poniższy opis dotyczy wyłącznie starszej wersji kamery z procesorem Ambarella A7!


Aktualizacja firmware w kamerach z serii CVR niestety czasem skutkuje efektywnym "zgonem" kamery. Objawy są różne, przeważnie jednak kamera np. zawiesza się na ekranie startowym zaraz po włączeniu, nie dając możliwości wejścia w menu ustawień.


W takich sytuacjach odzyskanie kamery jest możliwe, ale wymaga wgrania firmware w formacie ELF za pomocą serwisowego kabla USB i programu DirectUSB. Operacja jest relatywnie prosta i nie wymaga bardzo zaawansowanej wiedzy ze strony użytkownika, a proces opisany jest szczegółowo poniżej. Niemniej należy pamiętać, że wgrywanie firmware tą metodą może narazić kamerę na jej nieodwracalne uszkodzenie i tym samym wykonujesz to na własną odpowiedzialność.


Co jest potrzebne do odzyskania kamery CVR

 1. Plik firmware w specjalnym formacie ELF (plik CBB47FSHZDGE.150530.V1.1.elf do pobrania poniżej, spakowany w formacie rar).
  Uwaga! Nie jest to plik firmware.bin dostępny do pobrania ze strony StreetStorm!
 2. Kabel serwisowy USB z wtyczką mini-USB. Kabel serwisowy można kupić tutaj, aczkolwiek doniesienia użytkowników forum AutoWrzuta sugerują, że kabel USB dołączony do podstawowego zestawu z kamerą CVR także działa.
 3. Program DirectUSB dla Windows, do pobrania np. tutaj: http://www.mini0806.com/firmware/mini0806-DirectUSB.zip

Procedura odzyskania kamery CVR za pomocą programu DirectUSB

 1. Podłącz kamerę kablem serwisowym trzymając przycisk OK/REC (na górze po prawej stronie). Na kamerze powinna się włączyć czerwona dioda, ale sama kamera nie powinna się uruchomić.
 2. System Windows znajdzie "nierozpoznane urządzenie USB" (w tym momencie można zwolnić przycisk REC/OK na kamerze). Sterowniki do urządzenia znajdują się w podkatalogu Drivers/ dostępnego po rozpakowaniu wcześniej pobranego pliku DirectUSB.zip. Należy je ręcznie zainstalować ignorując komunikaty systemowe o niecertyfikowanym sterowniku.
  Uwaga, jeżeli sterowniki były instalowane już wcześniej (nie jest to pierwsze podłączenie kamery w trybie serwisowym do komputera), krok ten należy pominąć.
 3. Po poprawnym zainstalowaniu sterownika uruchomić program DirectUSB, w liście rozwijanej "Board" wybrać "a7", kliknąć przycisk "Connect" - na dole w polu statusu powinna pojawić się informacja "Init DRAM ok". Sygnalizuje to poprawne połączenie z kamerą podłączoną do komputera w trybie serwisowym.
 4. W programie DirectUSB zakładce "Download" zaznaczyć opcję "Firmware programming", zaznaczyć checkbox "Verify", a następnie wybrać z dysku komputera plik ELF przyciskiem "Choose". Plik CBB47FSHZDGE.150530.V1.1.elf dostępny jest do pobrania poniżej.
 5. Kliknąć przycisk "Download" po prawej stronie okienka programu, co uruchomi proces instalowania firmware. W trakcie aktualizacji absolutnie nie należy odłączać kabla USB od kamery lub komputera
 6. Proces aktualizacji trwa ok. 1-2 minut - obserwujemy okienko statusu aby na końcu procesu zobaczyć komunikat "Firmware Programming Success!" co sygnalizuje poprawne zakończenie procesu wgrywania pliku firmware.
 7. W tym momencie można odłączyć kamerę od kabla USB i ponownie uruchomić. Niekiedy potrzebne jest dodatkowe zresetowanie kamery przyciskiem "RESET" z przodu obudowy.

Po przywróceniu kamery w/w metodą możliwe jest ponowna zmiana wersji firmware za pomocą pliku firmware.bin umieszczonego na karcie pamięci.