Vico Power-PLUS to zaawansowany, programowalny adapter zasilania do samochodu, który steruje zasilaniem kamery samochodowej i innych odbiorników prądowych w samochodzie. Monitoruje bieżące napięcie wejściowe z akumulatora, temperaturę, a także może pracować w trybie "timera" i odcinać zasilanie wyjściowe po zadanym czasie. Jego podstawową funkcją jest zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora przez podłączone na wyjściu odbiorniki (np. kamerę samochodową) oraz przed przegrzaniem w czasie upałów poprzez odcięcie napięcia wyjściowego po przekroczeniu zadanej temperatury.


Poniższy artykuł stanowi skrócony przewodnik dotyczący instalacji i konfiguracji adaptera Vico Power-PLUS. 


Instalacja adaptera

UWAGA! Instalacji adaptera można dokonać we własnym zakresie, jednakże wymaga to wpięcia się do fabrycznej instalacji elektrycznej samochodu. W razie wątpliwości lepiej zlecić zadanie montażu osobie bądź firmie specjalizującej się w samochodowych instalacjach elektrycznych.Adapter posiada trzy żyły wejściowe, które należy podłączyć następująco:


 • BAT (żółty) z bezpiecznikiem
  Kabel ten należy podłączyć do obwodu elektrycznego, który jest zasilany z akumulatora pojazdu stale, tzn. niezależny od włączenia zapłonu/silnika.
 • ACC (czerwony)
  Kabel czerwony należy podłączyć do obwodu elektrycznego zasilanego tylko po włączeniu zapłonu/silnika.
 • GND (czarny)
  Masa / uziemienie.


Tryby pracy adaptera

Z boku adaptera znajdują się przełączniki 0/1 (Bypass / Activate) oraz Timer/Normal. Poniżej krótkie wyjaśnienie sposobu działania każdego z trybów.


Tryb "Bypass"

W trybie "Bypass" adapter zasilania jest de facto wyłączony i nie spełnia swoich funkcji takich jak zabezpieczanie przed rozładowaniem czy przegrzaniem, ale nadal "przepuszcza" (z ang. bypass) napięcie zasilające do odbiornika po włączeniu zapłonu, tzn. gdy jest napięcie na żyle ACC (czerwonej). Wówczas wyświetlacz adaptera pokazuje napięcie wejściowe z akumulatora, a urządzenie podłączone do wyjścia otrzymuje zasilanie. Po wyłączeniu silnika i zapłonu adapter odcina zasilanie wyjściowe do odbiornika (kamery).


Tryb "Activate"

Jak nazwa wskazuje, tryb ten aktywuje adapter i wszystkie jego funkcje. Warto zwrócić uwagę jak zachowuje się adapter w zależności od stanu napięcia na kablu ACC (czerwonym):

 • ACC OFF (wyłączony zapłon/silnik)
  Napięcie jest przekazywane do odbiornika, na wyświetlaczu adaptera przełączają się naprzemiennie dwie małe kropki, sygnalizując w ten sposób poprawną pracę adaptera i przekazywanie zasilania na wyjście odbiornika. W tym trybie pracy adapter stale monitoruje napięcie wejściowe z akumulatora oraz temperaturę zewnętrzną i odcina zasilanie odbiornika gdy napięcie wejściowe spadnie poniżej zaprogramowanego poziomu lub gdy temperatura przekroczy zaprogramowaną wartość (a po ustawieniu trybu "Timer" odcięcie następuje także po przekroczeniu określonego interwału czasowego - patrz poniżej).
 • ACC ON (włączony zapłon/silnik)
  W domyślnym ustawieniu adaptera po dostarczeniu zasilania do żyły ACC adapter zostaje zrestartowany, co z kolei powoduje także chwilowe odcięcie zasilania do urządzenia wyjściowego. Celem jest zresetowanie kamery przed rozpoczęciem jazdy. Funkcję automatycznego restartu można wyłączyć w konfiguracji parametrów adaptera (czytaj poniżej). Po ponownym uruchomieniu adapter pokazuje na chwilę napis "ACC", a następnie bieżące napięcie wejściowe z akumulatora pojazdu. Zasilanie wyjściowe jest podawane w sposób ciągły.

Tryby "Normal" / "Timer"

 • Normal
  W trybie "Normal" po wyłączeniu silnika adapter na bieżąco monitoruje bieżące napięcie wejściowe oraz temperaturę zewnętrzną i jeśli którykolwiek z tych czynników przekroczy ustaloną w konfiguracji adaptera wartość (patrz poniżej), adapter odcina zasilanie wyjściowe. Odcięcie zasilania wskutek niskiego napiecia akumulatora jest sygnalizowane komunikatem "LoVL", a wskutek przekroczenia temperatury "OVTP".
 • Timer
  Tryb "Timer" poza monitorowaniem napięcia i temperatury umożliwia także czasowe odłączenie zasilania wyjściowego zgodnie z ustawionym w konfiguracji interwałem (2//6/12/24/48/72 godziny) od momentu wyłączenia silnika, tj. odłączenia zasilania w kablu ACC. Po przekroczeniu zadanego czasu, napięcie wyjściowe zostanie przed adapter odłączone nawet jeśli napięcie wejściowe z akumulatora lub temperatura będą mieściły się w ustalonej normie. Odłączenie czasowe zasilania jest sygnalizowane komunikatem "TIME" na wyświetlaczu.


Konfiguracja adaptera Vico Power-PLUS

Adapter posiada możliwość konfiguracji parametrów poprzez wbudowany wyświetlacz oraz trzy przyciski funkcyjne.


 • MENU / BACK
  Służy do powrotu do poprzedniego menu podczas konfiguracji poszczególnych parametrów. UWAGA! Dłuższe przytrzymanie tego klawisza (ok. 8 sekund) spowoduje zresetowanie adaptera do ustawień fabrycznych.
 • NEXT
  Przełącza po poszczególnych elementach w menu konfiguracyjnym.
 • OK / CONFIRM
  Zatwierdza wybrane opcje.


Struktura menu wyświetlanego przez adapter

Poruszanie się po ustawieniach adaptera jest możliwe po włączeniu zapłonu w trybie "Activate". Po włączeniu adaptera domyślnie wyświetlane jest napięcie wejściowe z akumulatora, przełączanie po kolejnych parametrach następuje klawiszem NEXT. Wejście do konkretnego menu klawiszem OK, wybranie dostępnej opcji klawiszem NEXT, a następnie zatwierdzenie klawiszem OK. Powrót do wcześniejszego poziomu klawiszem MENU. Po ok. 15 sekundach bezczynności adapter powraca do stanu czuwania, w którym pokazuje bieżące napięcie (pkt 1 poniżej).

 1. Napięcie wejściowe (np. "11.9V").
 2. Bieżąca temperatura (np. "27.C").
 3. Volt
  Ustawienie progu napięcia, poniżej którego nastąpi odcięcie zasilania w zakresie 11.4-12.6V z odstępem 0.2V.
 4. Hour
  Ustawienie interwału czasowego po przekroczeniu którego nastąpi odcięcie zasilania. Dostępne interwały 2/4/6/12/24/48/72h. Funkcja ta ma zastosowanie tylko po przełączeniu adaptera do trybu "Timer".
 5. TEMP
  Ustawienie progu temperatury, powyżej której nastąpi odcięcie zasilania. Dostępny zakres 40-75C z odstępem 5C. Po wejściu w menu najpierw do wyboru jednostka temperatury lub opcja całkowitego wyłączenia czujnika temperatury (do wyboru c / F / OFF), po wybraniu określonej jednostki pojawia się możliwość wyboru konkretnego poziomu temperatury.
 6. OFSt
  [ZAAWANSOWANE] Opcja ta umożliwia precyzyjne skalibrowanie napięcia wejściowego odczytywanego przez adapter względem rzeczywistego napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu. Do kalibracji niezbędny będzie miernik napięcia elektrycznego, za pomocą którego należy sprawdzić napięcie w układzie elektrycznym akumulatora po wyłączeniu silnika i porównać z odczytem napięcia na adapterze Vico Power-PLUS. Przykładowo: jeżeli rzeczywiste napięcie zw układzie wynosi np. 12V, a adapter pokazuje napięcie wejściowe 11.9V, parametr OFSt należy ustawić na 0.1V. Zakres offsetu od -0.5V do 0.5V z odstępem 0.1V.
 7. rbot
  Opcja restartowania adaptera po podaniu zasilania na kablu ACC. Dostępne opcje: Act / OFF (domyślnie Act - aktywny), po przełączeniu na OFF adapter nie będzie restartowany.Dodatkowe źródła informacji

Karta produktu w sklepie WIDEOREJESTRATORY24 wraz z polską instrukcją:

http://www.wideorejestratory24.pl/adapter-zasilania-vico-power-plus


Wątek dotyczący adaptera na forum Autowrzuta:

http://autowrzuta.pl/showthread.php?tid=6579