Jest taka możliwość, jednakże w takim wypadku niezbędne będzie odesłanie pocztą oryginalnego paragonu fiskalnego (nie kopii) na adres biura. Do przesyłki z paragonem należy dołączyć:

  • adnotację o numerze zamówienia, do którego został wystawiony paragon;
  • dane niezbędne do wystawienia faktury oraz adresem (nazwa firmy, adres, NIP);
  • adres email do odesłania wystawionej faktury VAT w formacie PDF.

Po otrzymaniu oryginału paragonu wystawimy fakturę VAT i prześlemy na podany adres email w formacie PDF.


Adres biura sklepu, na który należy odesłać paragon jest widoczny na paragonie oraz na stronie http://www.wideorejestratory24.pl/dane-firmy


UWAGA! Wymiany paragonu na fakturę można dokonać nie później niż 3 miesiące kalendarzowe od daty zakupu (widocznej na paragonie).