Standardowo faktury VAT na zamówione produkty wystawiamy tylko w przypadku, gdy klient w danych do zamówienia podał prawidłowy numer NIP. Zamówienia, dla których klient nie podał numeru NIP skutkują wystawieniem paragonu fiskalnego, nie zawierającego numeru NIP.


Zgodnie ze zmianą przepisów podyktowaną uszczelnieniem systemu podatkowego, od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu w przypadku, gdy nabywcą będzie inny przedsiębiorca, zostało obwarowane dodatkowym wymogiem. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT ("W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej".), sprzedawca przy zachowaniu wyżej wskazanych terminów będzie zobowiązany do wystawienia faktury do paragonu, gdy ten będzie zawierał firmowy NIP nabywcy. W przypadku braku wskazania numeru NIP wystawienie faktury do paragonu nie jest możliwe.


W związku z tym od 1.01.2020 nie wystawiamy faktur VAT do transakcji zrealizowanych z paragonem fiskalnym bez NIP. Uprzejmie prosimy o rozważny zakup i podanie numeru NIP w procesie składania zamówienia, aby otrzymać fakturę VAT na zamówione przedmioty. W przeciwnym razie wystawienie faktury VAT do już wystawionego paragonu fiskalnego nie będzie możliwe.