Nowe partie rejestratorów jazdy z serii A119 / A119S będące w produkcji i dystrybucji od ok. wiosny 2017 roku występują w nowej wersji "v2", które charakteryzują się poprawionym układem styków pomiędzy kamerą a modułem GPS. W pierwotnej wersji styki były sprężynowe, które w niektórych przypadkach po pewnym czasie wyrabiały się i niepoprawnie przewodziły napięcie pomiędzy modułem a kamerą, co w efekcie prowadziło do niepoprawnej pracy kamery i/lub modułu GPS (patrz także: Problemy z zasilaniem kamery A119 / A119S przez moduł GPS). Nowa wersja styków ma na celu ostateczne wyeliminowanie tego problemu. 


W nowej wersji zmieniono moduł GPS, a także płytkę stykową po stronie kamery. Co ważne, nowa wersja v2 kamer i modułów jest niekompatybilna wstecz - nie można zastosować modułów GPS v2 do kamery v1 i na odwrót.


Różnice pomiędzy A119(S) v1 i v2

Zmiany w budowie styków na module GPS oraz płytki stykowej na "pleckach" kamery:


Rozpoznawanie kamery v2 po numerze seryjnym

Poza zmienionym układem styków (jak wyżej) warto zwrócić uwagę na numer seryjny rejestratora:


Moja kamera A119(S) z partii v1 funkcjonuje niepoprawnie. Co robić? Jak żyć?

W przypadku potwierdzenia usterki styków na module GPS w kamerze z partii v1, kamery takie będą nieodpłatne serwisowane w ramach gwarancji i w razie konieczności moduł GPS oraz płytka stykowa będą wymieniane na nową wersję przez autoryzowany serwis Viofo w Polsce. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Problemy z zasilaniem kamery A119 / A119S przez moduł GPS