Zawsze zalecamy aktualizację oprogramowania (firmware) w rejestratorach jazdy do najnowszej dostępnej wersji. Nowe wersje firmware mogą zawierać zarówno poprawki błędów, jak i nowe funkcjonalności, dlatego warto dopilnować, by urządzenia miały firmware aktualny.


Procedura aktualizacji firmware za pośrednictwem karty pamięci

Aktualizacje oprogramowania dla kamer BlackVue dostępne są do pobrania na stronie producenta:

https://www.blackvue.com/downloads/


1) Ze strony producenta należy pobrać właściwy dla swojego modelu kamery plik z aktualizacją.

2) Pobrany plik .zip rozpakować na dysku komputera. Po rozpakowaniu w folderze docelowym znajdzie się folder o nazwie BlackVue.

3) Odłączyć zasilanie z kamery, wyjąć kartę pamięci i umieścić w komputerze (np. poprzez czytnik kart pamięci USB).

4) Sformatować kartę pamięci w komputerze (patrz: Formatowanie kart pamięci do FAT32 dla rejestratorów BlackVue).

5) Po sformatowaniu karty pamięci, skopiować na nią w całości folder BlackVue rozpakowany z pobranego pliku z aktualizacją (pkt 2).

6) Bezpiecznie odłączyć kartę pamięci z komputera, umieścić ją ponownie w kamerze.

7) Podłączyć zasilanie do kamery, która rozpocznie proces aktualizacji automatycznie. Nie odłączać zasilania podczas aktualizacji! Może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia kamery. Proces aktualizacji trwa kilka minut.

8) Po zakończeniu aktualizacji kamera rozpocznie normalną pracę (nagrywanie).


Procedura aktualizacji firmware poprzez aplikację BlackVue App

Aktualizacji oprogramowania można także dokonać wygodnie bezprzewodowo za pośrednictwem aplikacji BlackVue App na smartfony iOS / Android.


1) Upewnić się, że smarfon posiada połączenie z internetem przez WiFi lub sieć komórkową (telefon NIE może być podłączony do WiFi kamery BlackVue).

2) W aplikacji BlackVue App z bocznego menu rozwijanego wybrać zakładkę "Firmware download" / "Pobieranie oprogramowania układowego".

3) Wybrać właściwy model kamery oraz język (język aktualizacji musi być zbieżny z językiem aktualnie zainstalowanym w kamerze), zatwierdzić i rozpocząć pobieranie.

4) Po zakończeniu pobierania, połączyć się z kamerą BlackVue bezpośrednio poprzez WiFi, wyłączyć transmisję danych komórkowych w telefonie.

5) Z ekranu głównego aplikacji wybrać opcję "BlackVue Wi-Fi".

6) Po połączeniu z kamerą i wyświetleniu listy nagrań, kliknąć w ikonkę ustawień kamery (symbol koła zębatego w prawym górnym rogu), a następnie z kolejnego ekranu wybrać opcję "Firmware update (FOTA)" / "Aktualizacja oprogramowania układowego (FOTA)".

7) Zatwierdzić aktualizację - wcześniej pobrany plik z aktualizacją zostanie przesłany bezprzewodowo do kamery, a następnie kamera automatycznie rozpocznie proces aktualizacji. Nie odłączać zasilania podczas aktualizacji! Może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia kamery. Proces aktualizacji trwa kilka minut.

8) Po zakończeniu aktualizacji kamera rozpocznie normalną pracę (nagrywanie).