Zawsze zalecamy aktualizację oprogramowania (firmware) w rejestratorach jazdy do najnowszej dostępnej wersji. Nowe wersje firmware mogą zawierać zarówno poprawki błędów, jak i nowe funkcjonalności, dlatego warto dopilnować, by urządzenia miały firmware aktualny.


Procedura aktualizacji firmware za pośrednictwem karty pamięci

Aktualizacje oprogramowania dla kamer BlackVue dostępne są do pobrania na stronie producenta:

https://www.blackvue.com/downloads/


1) Ze strony producenta należy pobrać właściwy dla swojego modelu kamery plik z aktualizacją.

2) Pobrany plik .zip rozpakować na dysku komputera. Po rozpakowaniu w folderze docelowym znajdzie się folder o nazwie BlackVue.

3) Odłączyć zasilanie z kamery, wyjąć kartę pamięci i umieścić w komputerze (np. poprzez czytnik kart pamięci USB).

4) Sformatować kartę pamięci w komputerze (patrz: Formatowanie kart pamięci do FAT32 dla rejestratorów BlackVue).

5) Po sformatowaniu karty pamięci, skopiować na nią w całości folder BlackVue rozpakowany z pobranego pliku z aktualizacją (pkt 2).

6) Bezpiecznie odłączyć kartę pamięci z komputera, umieścić ją ponownie w kamerze.

7) Podłączyć zasilanie do kamery, która rozpocznie proces aktualizacji automatycznie. Nie odłączać zasilania podczas aktualizacji! Może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia kamery. Aktualizacja trwa ok. 2-3 minuty.

8) Po zakończeniu aktualizacji kamera rozpocznie normalną pracę (nagrywanie).


Procedura aktualizacji firmware poprzez aplikację BlackVue App

Aktualizacji oprogramowania można także dokonać wygodnie bezprzewodowo za pośrednictwem aplikacji BlackVue App na smartfony iOS / Android.


1) Upewnić się, że smarfon posiada połączenie z internetem przez WiFi lub sieć komórkową.

2) W aplikacji BlackVue App z bocznego menu rozwijanego wybrać zakładkę "Firmware download".

3) Wybrać właściwy model kamery oraz język, zatwierdzić i rozpocząć pobieranie.

4) Po zakończeniu pobierania, połączyć się z kamerą BlackVue bezpośrednio poprzez WiFi.

5) Z ekranu głównego aplikacji wybrać opcję "BlackVue Wi-Fi".

6) Po połączeniu z kamerą, kliknąć w ikonkę ustawień kamery, a następnie z kolejnego ekranu wybrać opcję "Firmware update (FOTA)".

7) Zatwierdzić aktualizację - wcześniej pobrany plik z aktualizacją zostanie przesłany bezprzewodowo do kamery, a następnie kamera automatycznie rozpocznie proces aktualizacji. Nie odłączać zasilania podczas aktualizacji! Może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia kamery. Aktualizacja trwa ok. 2-3 minuty.

8) Po zakończeniu aktualizacji kamera rozpocznie normalną pracę (nagrywanie).