W sytuacji, gdy kamera samochodowa na nagraniu nie rejestruje informacji o prędkości i lokalizacji może to wskazywać na uszkodzony moduł GPS. Przed zgłoszeniem tego faktu należy jednak pamiętać o kilku ważnych aspektach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zakłócenia sygnału GPS.


GPS fix

Ustalenie położenia względem satelitów (tzw. GPS fix) przy uruchomieniu urządzenia może trwać nawet kilka minut. Jest to zjawisko normalne. Należy pamiętać, iż w tym czasie użytkowania pojazdu informacja o prędkości i lokalizacji nie będzie zapisywana.


KP Index

KP index, czyli wskaźnik promieniowania cząstek słonecznych mocno wpływa na słabsze działanie GPS'ów we wszystkich urządzeniach, w tym w wideorejestratorach.  Poziom KP zwykle prezentowany jest w skali 0-9. Im wyższa wartość, tym większa szansa na zakłócenia sygnału GPS. Warto pamiętać, iż wysoki wskaźnik KP jest zjawiskiem występującym czasowo. 


Aktualny KP Indeks można sprawdzić na stronach internetowych:

www.spaceweatherlive.com/pl/aktywnosc-zorzowa/indeks-kp

https://www.swpc.noaa.gov/products/planetary-k-index


Szyba w pojeździe

Zakłócenia sygnału GPS mogą być spowodowane przez szybę zastosowaną w pojeździe. Niektóre szyby wpływają niekorzystnie na odbiór sygnału z satelitów. Zaekranowana szyba sprawia, iż niektóre odbiorniki GPS nie są w stanie pobrać wymaganych informacji o położeniu. Aby wykluczyć występowanie powyższej sytuacji należałoby zweryfikować pracę wideorejestratora z modułem GPS w innym pojeździe.