Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawach konsumenta, klient sklepu będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionych produktów. W sklepie WR24.PL wydłużyliśmy ten termin do 20 dni.


Typowa procedura skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy jest następująca:

  1. Wypełnij formularz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Gotowe do wypełnienia formularze są dołączone do wysyłanych przez nas paczek z zamówionymi produktami, można je także pobrać w formie gotowej do wydrukowania tutaj: formularz-odstapienie-od-umowy.pdf
  2. Alternatywnie oświadczenie można sporządzić także formułując je własnymi słowami ("Oświadczam, że odstępuję od zakupu następujących przedmiotów...") - nie zapomnij podać danych zamówienia (np. numer zamówienia) oraz danych kontaktowych, abyśmy mogli Cię zidentyfikować.
  3. Wypełniony formularz z oświadczeniem prześlij do nas mailem na adres bok@wr24.pl i/lub spakuj wraz ze zwracanym produktem, a także oryginalnym dowodem sprzedaży (paragon lub faktura) i na swój koszt na adres naszej siedziby. Uwaga! Nie wysyłaj do nas paczek za pobraniem - nie zostaną one przez nas odebrane co narazi Cię na dodatkowe koszty!
  4. Po otrzymaniu przesyłki sprawdzimy zgodność zwracanego przedmiotu z oświadczeniem i w przypadkach nie pozostawiających wątpliwości zrealizujemy przelew zwrotny wybranym kanałem płatności lub na wskazane konto bankowe.
  5. Jeżeli zwrócona została część zamówienia (np. zamówiono kamerę + kartę pamięci, a zwrot dotyczył tylko kamery), skorygujemy i odeślemy dowód sprzedaży (paragon) na pozostałą część zamówienia listem zwykłym.

WAŻNE!
W przypadku stwierdzenia obniżenia wartości zwracanego produktu, mamy prawo do żądania odszkodowania za poniesione straty. W praktyce zwracana na konto klienta kwota zostanie potrącona o oszacowaną przez nas kwotę wynikającą z utraty wartości produktu. Więcej szczegółów:

Odpowiedzialność za obniżenie wartości zwróconego towaru

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/koszty/