Gwarancji na określony produkt udziela gwarant (zazwyczaj dystrybutor danego produktu), a warunki gwarancji są zwykle szczegółowo opisane w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Warunki gwarancji określają także szczegółowy sposób skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.


W praktyce, skorzystanie z gwarancji wymaga bezpośredniego kontaktu z serwisem gwarancyjnym, który zapewni adekwatne wsparcie. Do realizacji gwarancji zazwyczaj wymagane jest przedstawienie ważnej karty gwarancyjnej, a także kopii dowodu zakupu który potwierdzi datę zawarcia transakcji i ważności udzielonej gwarancji. W razie braku karty gwarancyjnej, zazwyczaj wystarczy sam dowód zakupu.


Dane kontaktowe do dystrybutora produktu znajdują się zwykle w instrukcji obsługi, karcie gwarancyjnej lub na oryginalnym pudełku.


Zobacz także: 

Dane kontaktowe do serwisów gwarancyjnych

Nie mam karty gwarancyjnej, czy nadal mogę skorzystać z gwarancji?