W razie wykrycia wady produktu, klient ma prawo do złożenia reklamacji korzystając z dwóch podstawowych uprawnień:


Gwarancja

Gwarancja na sprzedawane produkty jest udzielana przez gwaranta, którym przeważnie jest dystrybutor sprzętu na rynek polski, zapewniający serwis gwarancyjny swoich produktów. Szczegółowe warunki gwarancji są ustalone przez gwaranta/dystrybutora i określone w karcie gwarancyjnej dołączonej do zestawu (często karta gwarancyjna jest też zawarta w instrukcji obsługi kamery).


Reklamację sprzętu na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio do dystrybutora / serwisu gwarancyjnego. Dane kontaktowe do gwaranta oraz adres wysyłkowy są umieszczone w karcie gwarancyjnej i/lub instrukcji obsługi. W tym przypadku reklamacja nie powinna być kierowana do sklepu.


Należy zwrócić uwagę na okres gwarancji udzielanej przez gwaranta w zależności od rodzaju zakupu - w przypadku zakupu produktu dokonanego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ("na firmę") okres udzielanej gwarancji może być skrócony.


Więcej szczegółów: Jak skorzystać z uprawnień gwarancyjnych?


Rękojmia

Jest to uprawnienie wcześniej znane pod określeniem "niezgodności towaru z umową" i jest to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów. Z uprawnienia do skorzystania z rękojmi mogą skorzystać wyłącznie Konsumenci w rozumieniu regulaminu sklepu WR24 (w skrócie: osoby prywatne dokonujące zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) w ciągu dwóch lat od momentu otrzymania produktu, jednakże nie później niż w ciągu roku od momentu stwierdzenia wady produktu. Klienci firmowi lub instytucjonalni powinni skorzystać z możliwości reklamacji z tytułu gwarancji (patrz wyżej).


Aby skorzystać z rękojmi, reklamowany produkt należy przekazać sprzedawcy - czyli do sklepu WR24 - wraz z wypełnionym formularzem oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi. W zdecydowanej większości przypadków nasza rola, jako sprzedawcy, sprowadza się do przekazania sprzętu w ręce serwisu gwarancyjnego dystrybutora, więc de facto jest to rola swego rodzaju pośrednika pomiędzy klientem a serwisem gwarancyjnym.


Więcej szczegółów: Procedura skorzystania z prawa do rękojmi