Na podstawie przeprowadzonych wewnętrznie testów i zgłoszeń otrzymanych od klientów informujemy, że kamery samochodowe marki BlackVue są wrażliwe na różne karty pamięci stosowane w tych rejestratorach. Z różnymi kartami mogą występować okresowe problemy, np. komunikat głosowy "Check SD Card" (lub podobny wskazujący na problem z kartą), nieregularne samoczynne restartowanie się kamery czy brak możliwości poprawnego uruchomienia rejestratora i rozpoczęcia nagrywania.


Powyższe szczególnie dotyczy rejestratorów jazdy BlackVue starszej generacji, np. DR650GW, DR650S, DR750S, DR490 etc. W nowszych modelach, np. DR750X, DR900X itp. kwestia kompatybilności kart pamięci została znacząco usprawniona.


Niemniej jednak, w razie wystąpienia niepokojących objawów w pracy kamery przy zastosowaniu innej niż dostarczona w zestawie karty pamięci, pierwszą czynnością powinno być sprawdzenie czy objawy ustępują po włożeniu do kamery oryginalnej karty pamięci marki BlackVue 16/32GB (karty te są normalnie dołączane w zestawie podstawowym z kamerą). Na tej podstawie można samodzielnie i bez odsyłania zestawu zweryfikować czy występujące objawy miały związek z niekompatybilną (bądź uszkodzoną) kartą pamięci innego producenta.


Zobacz także:

Jak sprawdzić czy karta pamięci jest wadliwa?


Zalecane karty pamięci do kamer samochodowych BlackVue

Zaleceniem producenta jest stosowanie wyłącznie dedykowanych kart pamięci marki BlackVue. Karty pamięci BlackVue są wykonane w technologii MLC, którą charakteryzuje zwiększona trwałość i żywotność, szczególnie w warunkach ciągłego zapisu danych - dlatego też są one zalecane do stosowania w rejestratorach jazdy, nie tylko marki BlackVue.


Są to także jedyne karty pamięci, względem których poprawne funkcjonowanie kamer jest gwarantowane przez producenta. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne kamer, w których stosowane są karty innych producentów będą w pierwszej kolejności testowane pod kątem występowania usterek z oryginalnymi kartami pamięci BlackVue. W razie potwierdzenia poprawnego funkcjonowania kamery z oryginalną kartą pamięci, reklamacje będą odrzucane.


Jako alternatywę dla kart pamięci marki BlackVue zalecamy stosowanie kart pamięci dedykowanych stricte do kamer samochodowych, systemów monitoringu itp. Karty te są oznaczane przeważnie określeniem "Endurance". Przykładem takich kart pamięci jest seria Samsung PRO Endurance, Sandisk High Endurance etc.