Na podstawie przeprowadzonych wewnętrznie testów i zgłoszeń otrzymanych od klientów informujemy, że kamery samochodowe marki BlackVue są bardzo wrażliwe na różne karty pamięci stosowane w tych rejestratorach. Z różnymi kartami mogą występować okresowe problemy, np. komunikat głosowy "Check SD Card" (lub podobny wskazujący na problem z kartą), nieregularne samoczynne restartowanie się kamery czy brak możliwości poprawnego uruchomienia rejestratora i rozpoczęcia nagrywania.


W razie wystąpienia tego rodzaju objawów przy zastosowaniu innej niż dostarczona w zestawie karty pamięci, pierwszą czynnością powinno być sprawdzenie czy objawy ustępują po włożeniu do kamery oryginalnej karty pamięci marki BlackVue 16/32GB, która znalazła się w fabrycznym zestawie z kamerą. Na tej podstawie można samodzielnie i bez odsyłania zestawu zweryfikować czy występujące objawy miały związek z niekompatybilną (bądź uszkodzoną) kartą pamięci innego producenta.


Zobacz także:

Jak sprawdzić czy karta pamięci jest wadliwa?


Zalecane karty pamięci BlackVue

Zaleceniem producenta jest stosowanie wyłącznie dedykowanych kart pamięci marki BlackVue. Karty pamięci BlackVue są wykonane w technologii MLC, którą charakteryzuje zwiększona trwałość i żywotność, szczególnie w warunkach ciągłego zapisu danych - dlatego też są one zalecane do stosowania w rejestratorach jazdy, nie tylko marki BlackVue.


Są to także jedyne karty pamięci, względem których poprawne funkcjonowanie kamer jest gwarantowane przez producenta. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne kamer, w których stosowane są karty innych producentów będą w pierwszej kolejności testowane pod kątem występowania usterek z oryginalnymi kartami pamięci BlackVue. W razie potwierdzenia poprawnego funkcjonowania kamery z oryginalną kartą pamięci, reklamacje będą odrzucane.


Zobacz także:

Karty pamięci BlackVue w sklepie WR24.PL


Kompatybilność pozostałych kart pamięci z kamerami BlackVue

Z naszego własnego doświadczenia oraz z informacji uzyskanych od naszych klientów możemy zaproponować alternatywne karty pamięci, które też powinny poprawnie funkcjonować (lub nie) w kamerach marki BlackVue.


Karty zgodne z kamerami BlackVue

Są to karty pamięci, których poprawne funkcjonowanie potwierdziliśmy w testach własnych lub na podstawie informacji uzyskanych od klientów. 


Karty niezgodne lub co do których mamy podejrzenia o braku zgodności

Wymienione poniżej karty pamięci zalecamy unikać w kontekście ich stosowania z kamerami marki BlackVue - szczególnie w modelu DR650S/GW:

  • GOODRAM 32/64/128GB (seria M1AA)
  • Toshiba EXCERIA U3 128GB - problematyczna współpraca z DR650S, jednak działała poprawnie z DR750S
  • Sandisk Ultra
  • Samsung EVO+ (uwaga na nazewnictwo, problematyczne są karty "EVO+", nowa seria kart nosi nazwę "EVO Plus" i nie mamy sygnałów o niekompatybilności tych kart z kamerami BV)


UWAGA!

Powyższe zalecenia należy traktować wyłącznie informacyjne i ewentualny zakup karty innego producenta do kamery marki BlackVue należy dokonać na własną odpowiedzialność.


Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany w miarę testowania kolejnych modeli kamer i kart pamięci. Zachęcamy także do kontaktu z Waszymi doświadczeniami w temacie kart pamięci w rejestratorach BlackVue.