UWAGA! Aktualna treść poradnika została opublikowana w WR24.PL:


Jak działa tryb parkingowy w kamerach samochodowych?


Kwestia monitorowania pojazdu podczas postoju pojazdu rodzi wiele zapytań i wątpliwości. Zasadniczo zdecydowaną większość kamer samochodowych można wykorzystać do rejestrowania nie tylko jazdy, ale także wydarzeń podczas postoju, jednakże funkcjonalność ta ma kilka odmian. Poniższy artykuł powinien wyjaśnić kilka najczęstszych wątpliwości związanych z trybami monitorowania parkingowego w rejestratorach jazdy.


W kamerach samochodowych wyróżniamy trzy główne odmiany trybów pracy, które można wykorzystać podczas postoju pojazdu.


1. Tryb detekcji ruchu

Jest to zdecydowanie najpopularniejszy i najczęściej spotykany tryb "parkingowy" w rejestratorach jazdy, jednakże obarczony kilkoma istotnymi wadami. Kamera pracująca w tym trybie rozpoczyna nagrywanie materiału video na karcie pamięci dopiero w momencie wykrycia ruchu w obszarze swojego widzenia. Co ważne, wykrywanie ruchu w tym trybie opiera się na analizie zmian w obrazie "widzianym" przez kamerę, aniżeli na czujniku ruchu typu PIR takim jakie można spotkać np. w instalacjach alarmowych wewnątrz pomieszczeń. To oznacza, że funkcja detekcja ruchu nie jest doskonała i w warunkach słabego oświetlenia może mieć problemy z poprawnym wykrywaniem ruchu (czyli de facto zmian w obserwowanym przez siebie obrazie).


Największą bolączką trybu detekcji ruchu jest jednak to, że z uwagi na swoje właściwości/niedoskonałości nie jest on zalecany do rejestrowania jazdy, dlatego powinno się go ręcznie aktywować w ustawieniach kamery po zaparkowaniu pojazdu, a następnie znów ręcznie deaktywować przed wznowieniem jazdy, efektywnie przełączając kamerę w tryb nagrywania ciągłego w pętli.


Więcej szczegółów związanych z trybem detekcji ruchu w kamerach samochodowych w odrębnym artykule:

Tryb detekcji ruchu - o czym warto wiedzieć


2. Tryb parkingowy "pasywny" z detekcją wstrząsów

W tym trybie kamera po wyłączeniu przechodzi w stan "uśpienia", pozostając nadal czuła na odczyty z G-Sensora, czyli czujnika wstrząsów. W razie wykrycia wstrząsu (kolizji) kamera samoczynnie włącza się i rozpoczyna nagrywanie materiału video. Tryb ten jest przydatny zatem tylko w sytuacjach gdy już dojdzie do kolizji z naszym pojazdem, natomiast kamera pozostaje "ślepa" na pozostałe wydarzenia w swoim polu widzenia.


Włączenie "pasywnego" trybu parkingowego wymaga uaktywnienia odpowiedniej funkcji w ustawieniach kamery, następnie po zaparkowaniu pojazdu powinno się kamerę wyłączyć, co uaktywni czuwanie wbudowanego G-Sensora. Wymaga to zatem ręcznej ingerencji, chyba że kamera wyłącza się samoczynnie po zgaszeniu silnika oraz posiada wbudowaną baterię, co wiąże się z tym, że w razie wykrycia wstrząsu podczas postoju i włączenia nagrywania, czas pracy kamery będzie ograniczony stopniem naładowania wbudowanej baterii. W praktyce jest to maksymalnie kilka-kilkanaście minut ciągłej pracy (patrz także: Bateria w kamerze samochodowej krótko trzyma - czy to normalne?).


Kamery posiadające "pasywny" tryb parkingowy przeważnie posiadają także tryb detekcji ruchu, jednakże stosowanie tych trybów wyklucza się wzajemnie.


Demonstracja działania "pasywnego" trybu parkingowego na przykładzie wideorejestratora G1WH-T:

Jak działa tryb parkingowy w kamerze G1WH-T?


Rejestratory posiadające "pasywny" tryb parkingowy w sklepie WR24:

Kamery samochodowe z "pasywnym" trybem parkingowym


2a. Tryb parkingowy pasywno-aktywny z zasilaniem stałym (70mai)

Wybrane wideorejestratory marki 70mai posiadają pasywny tryb parkingowy, który co do zasady działa jak opisano powyżej. Jednak możliwe jest podłączenie kamery do źródła stałego zasilania. Wówczas kamera po zakończeniu jazdy samoczynnie się wyłączy, przechodząc w tryb detekcji wstrząsów (pasywny tryb parkingowy). Po wznowieniu jazdy samochodem, kamera także samoczynnie wykryje ten fakt, włączy się i wznowi tryb nagrywania ciągłego w pętli. W istocie jest to więc swego rodzaju hybryda pasywnego trybu parkingowego z aktywnym, opisanym poniżej.


3. Tryb parkingowy "aktywny" z automatyczną detekcją postoju

W tym trybie działania kamera korzystając z odczytów G-Sensora i/lub GPS'u samoczynnie rozpoznaje kiedy pojazd jest w ruchu, a kiedy stoi zaparkowany. W trakcie jazdy rejestrator nagrywa materiał video standardowo w trybie ciągłym w pętli, natomiast po zaparkowaniu auta w ciągu kilku minut następuje automatyczne przełączenie do trybu detekcji ruchu (opisanego w pkt 1). 

Niektórzy producenci implementują wariacje tego trybu, np. zamiast detekcji ruchu kamera przełącza się w nagrywanie poklatkowe (time-lapse) lub nagrywanie ciągłe w nieco obniżonej jakości (low-bitrate) aby zaoszczędzić pojemność karty pamięci. Warto także zwrócić uwagę, że niektórzy producenci implementują detekcję ruchu z buforowaniem zapisu, tzn. zapis na karcie pamięci następuje z kilkusekundowym wyprzedzeniem względem faktycznego wykrycia ruchu w obrazie.


Najważniejszą zaletą w tej opcji jest brak konieczności jakiekolwiek ingerencji ze strony użytkownika, bowiem przełączanie pomiędzy trybem zapisu ciągłego a trybem parkingowym następuje w pełni automatycznie. Jednakże trzeba zaznaczyć, że ten rodzaj trybu parkingowego wymaga podłączenia kamery do stałego zasilania - niezależnie od pracy silnika. Niemniej jednak jest to bez wątpienia najlepszy i najbardziej polecany rodzaj trybu parkingowego.


Szerszy opis "aktywnego" trybu parkingowego na przykładzie kamer marki Vicovation został opisany na naszym blogu:

Automatyczny tryb parkingowy w rejestratorach jazdy


Obszerny materiał dotyczący sposobów zasilania rejestratorów jazdy:

Zasilanie rejestratorów jazdy


Aktualna oferta rejestratorów z "aktywnym" trybem parkingowym:

Kamery samochodowe z trybem parkingowym


Tryby parkingowe na forum Autowrzuta

Szczegółowe rozwinięcie temat trybów parkingowych w rejestratorach jazdy znaleźć można na nieocenionym forum Autowrzuta.pl. Zapraszamy:

http://www.autowrzuta.pl/showthread.php?tid=14329


Test trybów parkingowych na YouTube

Polecamy także test trybów parkingowych zrealizowany i opublikowany na kanale TVPizdys:

https://www.youtube.com/watch?v=YVk58fNwk14